De kindertherapeut werkt met kinderen op doorverwijzing van een arts, specialist, school, BJZ., Veilig thuis en Centra voor Jeugd en Gezin etc.
Ouders/ verzorgers kunnen het kind ook rechtstreeks aanmelden. Er is geen verwijsbrief nodig.

Het allereerste intakegesprek is gratis en vrijblijvend, zodat ouders kunnen onderzoeken of dit het juiste plekje is voor hun kind.(eren)
Nadat de ouders een afspraak hebben gemaakt, stuur ik ze een vragen formulier toe. Deze wordt gebruikt tijdens het intake gesprek.
Tijdens dit gesprek is het de bedoeling om een zo juist en scherp mogelijk beeld te krijgen van het kind en het probleem.
Hierna ga ik met het kind aan het werk. Na  vier sessies van een uur heb ik weer een gesprek met de ouders. Hierin worden de bevindingen en die van het kind besproken en wordt gekeken of en hoe de therapie verder gaat. Bij een echtscheidingssituatie worden altijd beide ouders bij de therapie betrokken.

Tijdens de eerste sessies bouw ik een vertrouwensrelatie op met het kind. Ik achterhaal wat de klacht van het kind is. Sessies kunnen ook onder schooltijd plaats vinden.
Door middel en inzet van verschillende therapeutische interventies wordt door het kind gewerkt aan een oplossing. Technieken die de therapeut in kan zetten zijn verschillende speelmogelijkheden,tekenen, fantasiespelen/rollen b.v. door middel van poppen, knuffels achterhalen hoe dingen bij het kind werken, zowel op bewust als onbewust niveau. Ook verhalen worden ingezet. Verschillende spelletjes worden gespeeld om het kind te helpen in het veranderingsproces. Door middel van spel laat het kind veel zien van zijn belevings-, en binnenwereld. Integratief kindertherapeuten hebben veel professionele technieken tot hun beschikking.

Tijdens de behandeling is er na vier kindsessies of en indien nodig eerder een gesprek met de ouders. Hierin worden ouders door de therapeute op de hoogte gebracht van de diagnose, de vorderingen, geadviseerd over het eventuele vervolg en ook begeleid in het omgaan met de veranderingen van hun kind. Verslagen worden alleen gemaakt met als doel het kind te dienen bv. voor een doorverwijzing voor nader onderzoek, huis/kinderarts etc. en zijn dan ook gratis.
Minimaal duurt het vier en maximaal zes á zeven sessies voordat de therapie beëindigd wordt. Ouders merken al veel eerder veranderingen in hun kind.
Na de therapie is er nazorg en kunnen de ouders altijd een beroep doen op de kindertherapeute.