Ik ben boos en kan er niet over praten…….Ik ben bang……..De rechter zegt dat ik papa niet mag zien……..Wat moet ik doen?…..Ik mis mama……Ik wil eigenlijk alleen maar huilen.

Als ze als kind niet zo bang had hoeven zijn
Had ze vandaag misschien van iemand durven houden.
Als ze als kind niet zo’n puinhoop had gezien
Had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen.

Liselore Gerritsen.

In 2006 heb ik een opleidingstraject afgesloten als gecertificeerd KIES-coach. KIES staat voor “Kinderen In Echtscheidings Situaties” en is ontwikkeld door Bureau Klassenwerk en wetenschappelijk getoetst aan de Universiteit van Utrecht.Momenteel wordt door deze universiteit een groot vervolg onderzoek gedaan.

Ruim een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. Een op de zes kinderen maakt een echtscheiding mee. Voor alle betrokkenen kan dit een verdrietige situatie zijn, maar vooral voor kinderen is dit een verwarrende en onveilige periode. Ze scheiden ook, maar ook van het veilige nest waarin ze zijn opgegroeid. Ze denken dat hun schuld is dat de ouders gaan scheiden. Ze schamen zich er vaak voor, durven er niet over te praten. Ze denken te moeten kiezen tussen hun ouders. Ze zien dat hun ouders het vaak ook moeilijk hebben en willen het ze niet nog lastiger maken met hun kindsores. Ze maken zich vaak onzichtbaar of juist niet! Kinderen doorlopen een rouwproces van wat niet meer is, terwijl ze er niets aan kunnen doen of veranderen en er machteloos middenin staan.
Het betekent nogal wat; kinderen moeten de echtscheiding gaan begrijpen, leren omgaan met verlies, omgaan met woede, boosheid, verwerken van schuldgevoelens, accepteren van de permanante scheiding en daarbij nog eens wennen aan twee (vader/moeder) werelden, nieuwe school, omgeving.
Een situatie waarin kinderen volop in de problemen kunnen komen, direct maar ook op langere termijn. Dit is op school al snel te merken in emoties, gedrag of schoolresultaten.
Deze problemen kunnen op latere leeftijd nog serieus doorwerken en de kinderen belemmeren in hun levensontwikkeling en keuzes.
Tegelijkertijd is scheiden zo gewoon geworden en wil men snel over tot de orde van de dag. Dan zal het voor het kind wel rustiger en duidelijker worden, wordt gedacht, verwacht en gehoopt.

Het is voor het kinderen van belang om in deze verwarrende tijd aandacht te hebben voor hun gevoelens en belangen. Kinderen hebben het nodig om op een onafhankelijke plek te kunnen praten, erkenning en herkenning te vinden bij lotgenoten, hun mogelijkheden en kwaliteiten vinden, relativeren en motiveren. Vragen beantwoord te krijgen, maar vooral weer de reële toekomst durven zien.

Een KIES-coach kan hiervoor ingezet worden door scholen, maatschappelijk werk, GGZ etc. Kinderen doorlopen dan een traject van acht bijeenkomsten, waarbij ze krijgen en nemen wat ze op dat moment nodig hebben. Vooraf en achteraf zijn er ouderavonden voor de ouders. De groep wordt door twee professionele Kies-coaches begeleid.
Scholen kunnen het traject een of meerdere keren per jaar/jaren aanbieden. Kinderen kunnen, indien nodig vaker een traject doorlopen. Op elke leeftijd kan het kind de echtscheiding en het gemis op zijn manier (her)beleven of zijn er veranderende situaties b.v. samengestelde gezinnen en familieverbanden.
Voordeel is dat deze bijeenkomsten tijdens en in de veilige omgeving van school en medeleerlingen gegeven kunnen worden. Als het kind wil, is een terug koppeling naar de klas mogelijk. Na het doorlopen van de KIES bijeenkomsten blijken kinderen beter in staat hun wensen en behoeften aan te geven en kunnen beter communiceren met hun ouders.

Tevens heb ik de mogelijkheid deze trajecten bij voldoende deelname in mijn praktijk te organiseren. Effectiviteit is maximaal bij een groep van ongeveer acht à tien kinderen. De leeftijden zijn van groep een tot en met vier, groep vijf tot en met acht en de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs.