Voor tarieven en een (inkomensafhankelijke) coulance regeling kunt u contact opnemen. Het consult tarief is vrijgesteld van BTW.

Het allereerste intake-, en kennismakingsgesprek is gratis. U wordt dan naast duur,  verloop en  alle andere in-, en outs van het therapietraject ook  geïnformeerd over de wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is een nieuwe Europese privacywet die sinds 25 mei 2018 van kracht is.  Hiermee is in alle landen van de EU de privacy-bescherming op dezelfde wijze geregeld en dus ook hoe de gegevens van de cliënt vastgelegd dienen te worden. Zie hiervoor Autoriteit persoonsgegevens bij de pagina links.

De therapeut waarborgt de cliënt privacy ook door het medisch beroepsgeheim. Zie hiervoor Informatie medisch beroepsgeheim bij de pagina links.

Voor vergoedingen zijn we aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging voor Integraal Therapeuten(VIT.) U kunt op de site van de VIT.  onder het kopje Cliënten bekijken of uw ziektekostenverzekeraar de kosten vergoedt. Hiervoor kunt U klikken op de link VIT. bij de pagina links. Mocht uw ziektekostenverzekeraar niet op dit lijstje voorkomen, dan zijn er nog andere mogelijkheden.

Integratieve Kinder,- en jeugd therapie wordt door ziekenzorgverzekeringen, afhankelijk van Uw aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed. Bij Menzis, AnderZorg, GVZ., Azivo, IZA, IZZ, Univé en VGZ tot 2014 in het basispakket.
Hoe dat is in uw situatie, kunt u het beste navragen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.
Onderstaande codes zijn voor de ziektekostenverzekeraar van belang;

VIT.  licentienummer  289.08.A

NVECP registratie ECP 10109.

RBCZ registratie 200676R

AGB code 90015882 / 90037246  Prestatie code; 24500
AGB code 94009648 / 94057971   Prestatie code; 9421

Kamer van Koophandel; 17 26 54 69

Recentelijk voeren diverse verzekeringsmaatschappijen een declaratie ontmoedigingsbeleid met het argument dat zij kindertherapie niet vergoeden.  Ze verwijzen U bv. direct door naar Uw gemeente. Dit is onjuiste en misleidende informatie. Vanuit Uw aanvullend pakket heeft u bij zorgverzekeringsmaatschappijen waarmee wij een contract hebben recht op vergoeding.

Via de VIT.  bestaat de  mogelijkheid tot het Klachtrecht van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Daarom  ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Zie hiervoor bij SCAG bij de pagina links

Hoewel wij niet werken met wachtlijsten en voor ieder kind een plekje proberen te creëren, ontstaat er door de vele aanmeldverzoeken op sommige momenten een overvolle praktijk. Om die over-load aan cliënten te ondervangen werkt Hanneke van Lankveld op vrijdag in de praktijk. Mocht er dan toch geen mogelijkheid zijn dan kijken we in overleg wat de beste oplossing voor uw kind en U is.

Als uw kind of U alléén op vrijdag naar de praktijk kan komen, kunt U het beste contact opnemen met Hanneke.

Hanneke van Lankveld heeft een praktijk in Helmond en St.-Oedenrode en werkt op vrijdag in de praktijk aan de Laurier 14 te Boxmeer. Ze is afgestudeerd kindertherapeute aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Hanneke heeft een decennia lange staat van dienst in het onderwijs. Voor info over Hanneke van Lankveld
U kunt Hanneke bereiken op 0615474103 of via mail Hanneke van Lankveld en direct een afspraak met haar maken.